(As of 23th June 2017)

Directors and Auditors

Director, President ASABA, Katsumi
Director, Vice President HARA, Kenya
SATOH, Taku
Directors ARAI, Makoto
HANAGATA, Terumi
IMAI, Katsumi
INOUE, Tsuguya
ITO, Yutaka
KAMIJYO, Takahisa
KANEKO, Masamichi
KATSUI, Mitsuo
MATSUNAGA, Shin
MIKI, Ken
MORISAWA, Yoshiaki
TAKEO, Shigeru
YAMAMOTO, Taro
Auditors KASAI, Kaoru
KUDO, Tsuyokatsu

Members of Steering Committee

ABE, Takuya
ADACHI, Yoshishige
AJIOKA, Shintaro
AMANO, Ikuo
FUJISHIRO, Norio
FUKUSHIMA, Osamu
HATTORI, Kazunari
HAYASHI, Noriaki
HIROMURA, Masaaki
ITO, Toyotsugu
IWAGAMI, Koji
KAWAKAMI, Kayo
KIKUCHI, Atsuki
KUDO "wabi" Ryohei
MASUNAGA, Akiko
MATSUTSHITA, Kei
NAGAHARA, Yasuhito
NAGAI, Hiroaki
NAGAI, Kazufumi
OGAWA, Akio
OKADA, Yoshinori
SAGO, Hitomi
SHIBUYA, Katsuhiko
SHIMIZU, Masayuki
SHINMURA, Norito
SUGISAKI, Shinnoske
TAKAHASHI, Yoshimaru
TAKEMURA, Naruki
TAKENAGA, Shigehisa
USI