(As of 29th June 2018)

Directors and Auditors

Director, President SATOH, Taku
Director, Vice President NAGAI, Kazufumi
HARA, Kenya
Directors ARAI, Makoto
ASABA, Katsumi
HANAGATA, Terumi
IMAI, Katsumi
ITO, Yutaka
KATSUI, Mitsuo
KUDO "wabi" Ryohei
MATSUNAGA, Shin
MIKI, Ken
MORISAWA, Yoshiaki
TAKEO, Shigeru
TANAKA, Syunichi
YAMAMOTO, Taro
Auditors KASAI, Kaoru
KIKUTAKE, Yuki

Members of Steering Committee

ABE, Takuya
ADACHI, Yoshishige
AJIOKA, Shintaro
FUJISHIRO, Norio
GOTO, Seiji
HATTORI, Kazunari
IROBE, Yoshiaki
ISHIKAWA, Ryuta
IWAGAMI, Koji
IYAMA, Koji
KAKINOKIHARA, Masahiro
KAMADA, Junya
KAWAKAMI, Kayo
KIKUCHI, Atsuki
MASUNAGA, Akiko
MATSUTSHITA, Kei
NAGAI, Hiroaki
OGAWA, Akio
OHNO, Yoshiyuki
SAGO, Hitomi
SHIBUYA, Katsuhiko
SHIMIZU, Masayuki
SHINMURA, Norito
SUGISAKI, Shinnoske
TAKEMURA, Naruki
TAKENAGA, Shigehisa