JAGDA JAGDA

JP / EN
PUBLICATIONS

Tokyo Midtown Design HUB 16th Exhibition “Design YES NO” Catalogue

2009.4.1
Tokyo Midtown Design HUB 16th Exhibition “Design YES NO” Catalogue

More Details in Japanese

 

Let’s change the society by design. This is a catalogue of the exhibition showcasing designer’s thoughts on what is OK and NO in the 21th-century Japan. Let’s review all aspects of our life and let us know about your YES/NO. When all the designers and people claim to change Japan will become a clean and beautiful country. With these T-shirts expressing their thoughts, let’s change the society by design.

Contributing designers:

Michisuke Aoki, Masuteru Aoba, Shigeru Aoyama, Akio Akanuma, Gugi Akiyama, Takashi Akiyama, Taro Ashihara, Tomoko Azumi, Takuya Abe, Ikuo Amano, Yoshitaka Arai, Mizumaru Anzai, Mitsuhiro Ikarashi, Naoki Ikegami, Tatsuro Ishii, Issei Ishisone, Noriyoshi Ishida, Seiichi Ishiyama, Koichi Idebuchi, Hiroaki Inaba, Takumi Inubushi, Shinsaku Inoue, Akira Iwata, Taiki Iwaya, Hiroshi Uesugi, Minoru Uehira, Hiroko Ugachi, Noritaka Uchibori, Masayuki Unoki, Goro Ohsawa, Noriaki Onishi, Gaku Ohata, Hideaki Okada, Yoshinori Okada, Daisaku Ono, Naoyuki Kai, Tomoya Kaishi, Hiro Kaji, Toshio Katagiri, Mitsuo Katsui, Shuzo Kato, Junya Kamada, Keiichi Kameyama+Aiko Kambara, Kayo Kawakami, Masaaki Kawaguchi, Yoko Kawashima+Saori Matsuda+Tomoko Iida(corp.: Komatsu Seiren), Shingo Kikuchi, Kazuo Kishimoto, Katsuhiro Kinoshita, Masahiko Kimura, Yukio Kimura, Masahiro Kiyosumi, Takehiko Kusaka, Takayuki Kuribayashi, Yasuo Kurokawa, Masako Kuwahara, Shoji Koide, Yoshitaka Koga, Kuniyasu Kojima, Chieko Kojima, Koichi Kosugi, Aiko Goto, Takashi Kobayashi, Yasuo Kondo, Tamon Saito, Toshifumi Saito, Hiroshi Saito, Kengo Saeki, Ryota Sakae, Yosuke Sasaki, Fumie Shibata, Shinichiro Shimojo, Masao Shirasawa, Norito Shinmura, Yoko Sudo, Shinichi Sumikawa, Takashi Sekiguchi, Mayumi Sekiya, Taisei, Mitsunori Taoda, Shigeyuki Takao, Seiji Takahashi, Hisako Takahashi, Makoto Takeuchi, Tsutomu Tanigawa, Jun Tabohashi, Masanori Tamura, Goichi Tanda, Takayoshi Tsuchiya, Takehiko Tsutsumi, Takafumi Tsuru, Norihisa Tojimbara, Kiyoshi Tomimatsu, Masayuki Torii, Kuniko Nagashima, Masahiko Nagahama, Akira Nakamura, Haruki Nagayama, Namba lab Shota Yokoyama+Keisuke Okazaki, Toshiaki Hatae, Satoshi Hatakeyama, Junichi Hayama, Masaaki Hiromura, Hiroshi Fukushima, Tetsuo Fukuda, Hideyuki Fukuda, Kenji Fujii, Norio Fujishiro, Takashi Fujita, Takaaki Fujimoto, Hideyuki Fujimoto, Yuzo Fujiwara, Masami Honjo, Mineo Maeda, Yoshio Maeda, Kanako Matsuura, Hirochika Matsuda, Shin Matsunaga, Mitsuaki Matsuyama, Michiyo, Hiroshi Mitsushima, Osamu Miyazaki, Ryo Miyawaki, Yutaka Murakoshi, Anna Mori, Yoshitsugu Morita, Morita Design Office, Akira Yasukouchi, Nobuo Yasutake, Masatsugu Yano, Shigeru Yamaoka+Yuta Nakano, Tetsuo Yamaguchi, Kazuhiko Yamazaki, Shintaro Yamaji, Pedro Yamashita, Masakazu Yamanokuchi, Nobuaki Yamamoto, Yoshio Yokouchi, Masayuki Yoshida, Hirokazu Yorita, Lee GIltae, Shinji Wakiyama, Katsunori Watanabe, and Wabisabi. (total 144)+and public application.

 

For more details, visit Tokyo Midtown Design HUB website.

Published in April 2009 by Tokyo Midtown Design HUB
Size: H19.5cm x W21cm/156 pages
Planning/Editing:
Tokyo Midtown Design HUB
(Japan Industrial Design Promotion Organization/Japan Graphic Designers Association Inc./Kyushu University Faculty of Design Tokyo Lounge)
Art direction: Masaaki Hiromura

 

Price: 1,500 Yen (tax included)

 

Inquiry:
Japan Institute of Design Promotion
Tel 03-6743-3776
info@designhub.jp