JAGDA JAGDA

JP / EN
Organization

Directors and Members of Steering Committee

10 12
11
Directors
and
Auditors
Director
15
President
SATOH, Taku
Vice President
NAGAI, Kazufumi
Vice President
HARA, Kenya
ARAI, Makoto
ASABA, Katsumi
HANAGATA, Terumi
IMAI, Katsumi
ITO, Yutaka
KUDO "wabi" Ryohei
MATSUNAGA, Shin
MIKI, Ken
MORISAWA, Yoshiaki
TAKEO, Shigeru
TANAKA, Syunichi
YAMAMOTO, Taro
Auditors
2
KASAI, Kaoru
KIKUTAKE, Yuki
Members of
Steering
Committee
26
ABE, Takuya
ADACHI, Yoshishige
AJIOKA, Shintaro
FUJISHIRO, Norio
GOTO, Seiji
HATTORI, Kazunari
IROBE, Yoshiaki
ISHIKAWA, Ryuta
IWAGAMI, Koji
IYAMA, Koji
KAKINOKIHARA, Masahiro
KAMADA, Junya
KAWAKAMI, Kayo
KIKUCHI, Atsuki
MASUNAGA, Akiko
MATSUTSHITA, Kei
NAGAI, Hiroaki
OGAWA, Akio
OHNO, Yoshiyuki
SAGO, Hitomi
SHIBUYA, Katsuhiko
SHIMIZU, Masayuki
SHINMURA, Norito
SUGISAKI, Shinnoske
TAKEMURA, Naruki
TAKENAGA, Shigehisa