JAGDA JAGDA

JP / EN
Organization

Directors and Members of Steering Committee

10 12
11
Directors
and
Auditors
Director
16
President
SATOH, Taku
Vice President
HARA, Kenya
Vice President
NAGAI, Kazufumi
AMANO, Masanori
ARAI, Makoto
ASABA, Katsumi
HANAGATA, Terumi
HATTORI, Kazunari
IMAI, Katsumi
MIKI, Ken
MORISAWA, Takeshi
SAGO, Hitomi
SHINMURA, Norito
TAKEO, Shigeru
TANAKA, Syunichi
YAMAMOTO, Taro
Auditors
2
KASAI, Kaoru
KIKUTAKE, Yuki
Members of
Steering
Committee
33
ABE, Takuya
ADACHI, Yoshishige
AJIOKA, Shintaro
AMANO, Ikuo
AOKI, Katsunori
FUJISHIRO, Norio
FUKUSHIMA, Osamu
HIROMURA, Masaaki
IROBE, Yoshiaki
ISHIKAWA, Ryuta
IWAGAMI, Koji
IYAMA, Koji
KAISHI, Tomoya
KAKINOKIHARA, Masahiro
KAMADA, Junya
KAWAKAMI, Kayo
KIKUCHI, Atsuki
KISHINO, Shogo
KUDO, Wabi, Ryohey
MASUNAGA, Akiko
MATSUTSHITA, Kei
MITSUSHIMA, Hiroshi
NAGAHARA, Yasuhito
NAKAMURA, Norio
OGAWA, Akio
SHIBUYA, Katsuhiko
SHIMIZU, Masayuki
SUGISAKI, Shinnoske
TAKEMURA, Naruki
TAKENAGA, Shigehisa
TAODA, Mitsunori
TOKUDA, Yuji
UENISHI, Yuri